Ziekte & behandeling

Wij gaan
ervoor.

In 2010 is er darmkanker bij onze vader John geconstateerd. Na een operatie en chemokuren waren we ervan overtuigd dat hij beter was, maar helaas zijn er in 2015 opnieuw uitzaaiingen geconstateerd in zowel de buik als in de longen en afgelopen maand zelfs in de lever. Er is gezegd dat hij op deze manier de kerst niet gaat halen… Maar wij geven niet op! Wij gaan ervoor!
Daarom slaan wij, de drie dochters van John, onze handen ineen. De enige behandeling die in Nederland geboden kan worden, zijn chemokuren maar voor onze vader gaat een goede kwaliteit van leven boven alles. En chemokuren dragen daar niet aan bij.  Om deze reden is hij uitgeweken naar Duitsland, Frankfurt om precies te zijn! Hier zal hij minstens 4 zogenoemde TACP behandelingen ondergaan, wat staat voor Transarterial Chemoperfusion. Deze behandeling is gebaseerd op het principe van selective regionale chemotherapie om zo de groei van de tumoren te kunnen stoppen en hopelijk zelfs te kunnen laten verkleinen. Het grote voordeel hieraan is dat de kwaliteit van leven zoveel mogelijk wordt  behouden. Uit eerdere ervaringen met deze behandeling is gebleken dat mensen gemiddeld 2.5 jaar langer blijven leven, maar er zijn zelfs verhalen van mensen die helemaal zijn genezen. Op deze manier behoudt hij de kwaliteit van leven en wordt er extra tijd gewonnen.
 
En daar gaan wij dan ook voor! Deze behandeling kost 10.000 euro per sessie en hij heeft er minstens 4 voor de longen nodig en daarna misschien ook nog behandelingen voor de lever. Help John mee op weg naar Duitsland!

Kom in actie!

Zonder uw hulp zijn de volgende behandelingen niet mogelijk!